Školní družina

Aktuality


další zprávy »


 

Školní družina je zpoplatněna částkou 250 Kč za pololetí.

Platba na 2.pololetí do 27.2.2019

č.ú:278733890 /0300 VS 1

Uveďte jméno a třídu dítěte

 

Režim vyzvedávání dětí.

Konec výuky v 11.40

Pokud dítě nenavštěvuje ŠD vyzvedněte jej do 11.50

Od 11.50 do 12.35 hod. je prostor ŠD a 1.stupně uzamčen.

Děti ze ŠD vyzvedněte po obědě od 12.35 do 13.30 hod.

odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.( v pátek do 16.30 hod.)

Od 13.30 do 15.00 hod. je prostor ŠD uzamčen.

Individuální odchod po dohodě s vychovatelkou ŠD nebo třídní učitelkou.

 

Organizační opatření.

Vychovatel/ka-kontakty

Telefonní kontakt do školní družiny 730874920

1.odd - Mgr.Martina Bubeníčková, vychovatelka 730874914

2.odd. - Hana Navrátilová,vedoucí vychovatelka 730874944,730874903

3.odd. - Alena Šišmová,vychovatelka 730874945

4.odd. - Bc.Michaela Hašková,vychovatelka 730874946

5.odd. - Mgr.Eva Poláchová,vychovatelka 730874947

6.odd. - Mgr. Erika Petrová,vychovatelka 730874948

7.odd. - Mgr.Pavla Kulštrunková,vychovatelka 730874949

8.odd, - Kristýna Brabcová DiS,vychovatelka 730874943

 

Nabídka kroužků školní družiny

Jóga pro 1.tř. pondělí 15.00-16.30 hod.

Estetika pro 2.a 3.tř. úterý 15.00-17.00 hod.

Hravé sportování 1.-2.tř. středa 15.00-16.30 hod.

Angličtina hrou pro 2.tř. čtvrtek 15.00-16.00 hod.

Sportovní kroužek pro 1.-3.tř. pátek 15.00-16.00 hod.

 

Upozornění

Úřední hodiny o prázdninách - pondělí 9.00 - 12.00 hod.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka