Pro rodiče

Vážení rodiče,

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se bude 17. listopadu opakovat okupační stávka studentů stejně, jako zde byla v roce 1989. Organizují ji pro širokou veřejnost bývalí studenti olomoucké univerzity a žáci si zde budou moci popovídat s pamětníky, přímými účastníky a hybateli tehdejších událostí. Děti i dospělí zde budou moci malovat protestní plakáty, vyzkoušet si psací stroje, zhlédnout dobové filmy a další aktivity. Okupační stávka 2019 doprovodí největší výstava fotografií z listopadu 1989 - k vidění bude až tisíc velkoformátových snímků.

Další informace viz dokumenty.

 

Fond pomoci olomouckým dětem

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 3. výzvy v roce 2019 pro podávání žádostí o podporu na
kroužky, společensko-kulturní akce, školu v přírodě, lyžařský výcvik a další volnočasové aktivity
žáků základních škol z Fondu pomoci olomouckým dětem.
Výzva, žádost a Statut Fondu pomoci olomouckým dětem jsou zveřejněné na elektronické úřední
desce Magistrátu města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborskolstvi/odbor a na http://prorodinu.olomouc.eu . Žádost Vám můžeme zaslat také e-mailem -
vyžádejte si ji na adrese jaroslava.vecerova@olomouc.eu nebo je možné si ji osobně vyzvednout na
odboru školství u kontaktní osoby pro podávání žádostí paní Jaroslavy Večeřové, Palackého 14,
Olomouc, 3.NP, kancelář 376, tel. 588 488 575. K žádosti je nutné doložit přílohy dle výzvy.
Veškeré podrobné informace obsahuje Statut Fondu pomoci olomouckým dětem a výzva.
Žádosti přijímáme od 30. 10. 2019 do 15. 11. 2019 (včetně) podáním osobně na podatelnu v ulici
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc nebo zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
podatelny, osobně lze žádost podat na Magistrátu města Olomouce, odbor školství, Palackého 14,
Olomouc, Jaroslava Večeřová, 3.NP, kancelář č. 376, tel. 588 488 575.
Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů k podání žádosti nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
PhDr. Hana Fantová
vedoucí odboru školství

Žádost z fondu pomoci viz dokumenty.

 

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste při vstupu do školy (z jakéhokoliv důvodu) i odchodu z ní, dbali na bezpečnost dětí
a nevpouštěli do budovy cizí osoby. Mgr. Martin Vosyka - řed. školy

 

Poskytovatelé sociálních služeb v Olomouci  - seznam neziskových organizací, které nabízejí doučování.

Maltézská pomoc – maltezskapomoc.cz – tel. 732 662 658, 731 626 113

Poradna pro občanství – poradna-prava.cz – tel. 773 154 568

P-centrum – p-centrum.cz – tel. 585 221 983, 733 362 942

Cpic = Centrum pro cizince mimo EU – kurzy Čj – integracnicentra.cz – tel. 608 119 971, 585 204 686

Společnost podané ruce – podaneruce.cz – tel. 777 916 286

Charita Olomouc = Amoro Khamoro – olomouc.charita.cz – tel. 739 249 223

Člověk v tísni – sociální integrace – vzdělávání – doučování – clovekvtisni.cz – tel. 608 732 386, 778 486 557

 

Upozornění

       Třídní schůzky

ve čtvrtek 14.11. od 16.00, poté konzultace do 18.00 hod.

Schůzka s rodiči žáků 9. tříd od 15.45 hod.

Kalendář akcí

předchozí Listopad 2019 následující

Jídelníček

Pátek 15.11.2019

Přesnídávka chléb slunečnicový, pomazánka z pečené mrkve, čaj vanilkové potešení (A: 01,06,07,1A,1B,1C,1D)
Polévka selská II. (A: 01,07,09,1A)
Hl. Jídlo srbské rizoto sypané sýrem, muffin děti MŠ NE, džus (A: 01,03,05,07,1A)
Svačina muffin, jablko, Granko (A: 01,03,05,07,1A)

Jídelníček na celý týden »

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka