Přijímací řízení na střední školy

Atlas školství 2020/2021

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 1. Přihlášky:  - pro I. kolo je možnost podat 2 přihlášky, rodiče vyplňují přihlášku zepředu, pouze vybrané školy a potvrzení lékaře (pro další kola je počet přihlášek neomezený)
 2. Na přihlášku se píší obě zvolené školy, ve stejném pořadí (obě přihlášky budou totožné), žáci budou dělat přijímačky na obou zvolených školách (pouze maturitní obory)
 • na přihlášku je nutné vyplnit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (dětský lékař), neplatí pouze pro gymnázia, obchodní akademie a lycea
 • přihláška musí být podepsána žákem a jedním rodičem (musí to být rodič, který v dubnu 2020 bude schopen dítě zastupovat)
 • je nutné napsat termín (datum), kdy žák vykoná příjm.zkoušku (najdete na webových stránkách školy
 • přihlášky odesílají rodiče poštou doporučeně nebo je mohou osobně zanést na SŠ do 3. 2020.
 • přihlášky žáci obdrží ve škole ve středu 30. 1. 2020 s pololetním vysvědčením
 • pokud budou potřebovat další, z důvodu chyby, vytisknou si sami a opíší ručně, poté donesou do školy ke kontrole a podpisu (cermat.cz)
 • doporučuji stránky infoabsolvent.cz – hledání škol a oborů

 

 1. Přijímací zkoušky: - nejpozději 10 dnů před konáním přijímací zkoušky, obdrží žáci pozvánku s podrobnostmi přijímacího řízení
 2. kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webu středních škol do 31. 1. 2020 (určuje ředitel SŠ), pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2019 (přihlášky do 30. 11. 2019!)
 • termíny přijím. zkoušek a 15. 4. 2020, víceletá gymnázia 16. a 17. 4.
 • výsledky budou zveřejněny na webu SŠ, o přijetí uchazeče školy neinformují písemně, písemně pouze nepřijetí (doporučený dopis)
 • proti nepřijetí je možno se odvolat do 3 prac. dnů od převzetí rozhodnutí
 • odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele SŠ
 1. Zápisový lístek: - žáci obdrží ve škole do 15. 3. 2020
 • nutno pečlivě uschovat do konce dubna 2020
 • slouží k potvrzení úmyslu studovat na dané SŠ
 • záp. lístek je třeba odevzdat na zvolené SŠ do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků příjm. řízení
 • ZL lze vzít zpět a přenést pouze jednou a to v případě, že je na druhou SŠ žák přijat na odvolání
 1. Nepřijetí: - doporučujeme podat odvolání (postupně se budou uvolňovat místa žáků, kteří dali přednost jiné škole, - žák si může podat další přihlášky na školy, které vyhlásí II. kolo přijímacího řízení

- seznam škol, které budou mít II. kolo přijímacího řízení bude zveřejněn na webu Krajského úřadu (www.kr-olomoucky.cz)

Upozornění

Třídní schůzky se odkládají. O termínu budou rodiče včas informováni.

 

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka