Aktuální informace k nástupu žáků do školy v pondělí 25.5.2020

22. 5. 2020

Aktuální informace k nástupu žáků do školy v pondělí 25.5.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

od 25.5. jsme pro přihlášené žáky připravili výuku pod vedením třídních učitelů a učitelů odborných předmětů. Jedná se o plnohodnotnou výuku podle týdenního rozvrhu hodin s důrazem na výuku ČJ, M, AJ. Žáci musí dodržovat hygienické a režimové pokyny. Žáci, kteří zůstali doma budou nadále dostávat zadání učiva a zpětnou vazbu od třídních učitelů. Budou pracovat na stejném učivu, jako žáci chodící do školy. Žáci mohou ve škole obědvat a odpoledne strávit ve školní družině. Pokyny pro všechny třídy najdete níže v textu a pokyny pro konkrétní třídu dostanete od třídní učitelky.  Už se všichni na žáky těšíme.  
Ředitel školy Mgr. Martin Vosyka

 • Vstup do školy bude otevřen od 7:30 do 8:00. Žáci po příchodu do školy jdou rovnou do své třídy, nebudou používat šatny (přezouvat a převlékat se budou až ve třídě).
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Rodiče i děti při příchodu do školy dodržují patřičné rozestupy, ústa i nos si kryjí rouškou.
 • První den (25. 5. 2020) žáci při příchodu do školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k dispozici ke stažení na webových stránkách školy, nutno doplnit aktuální datum 25.5.!). Pokud žák nebude mít u sebe při příchodu tento dokument podepsaný zákonným zástupcem, nemůže být do školy vpuštěn! Pokud má rodič problémy s vytištěním dokumentu, ve výjimečných případech ho může podepsat u vstupu do školy v pondělí 25. 5. ráno.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. O použití roušky při výuce rozhoduje vyučující (v závislosti na aktuálně prováděných činnostech).
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a následně použijí dezinfekci.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Dopoledne probíhá výuka, odpoledne zájmové vzdělávání formou školní družiny. Družina je v provozu každý den do 16:30.
 • Ranní družina není z rozhodnutí ministerstva poskytována.
 • Obědy budou zajištěny v době cca od 11:20 do 13:00. V návaznosti na harmonogram výdeje obědů bude u jednotlivých tříd stanoven přesný čas, kdy si rodiče mohou vyzvednout děti po skončení výuky a po obědě, informace předá třídní učitel.
 • Obědy byly přihlášeny hromadně všem žákům, jejichž rodiče o to projevili zájem. Odhlašování již rodiče provádějí samostatně běžnými způsoby.
 • Pro omluvení absence žáka ve všech případech stačí omluvenka od rodičů v žákovské knížce. Pokud se jedná o plánovanou absenci, informujte třídní učitelku předem!
 • UPOZORŇUJEME, ŽE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ SE MOHOU TYTO POKYNY V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ČI TÝDNECH ZMĚNIT!!!

 •  

  Vypracovala Mgr. Lenka Bartáková a Mgr. Daniela Hlaváčová.

  Schválil Mgr. Martin Vosyka, ředitel školyDokumenty ke stažení

pdf Čestné_prohlášení.pdf 254189 Kb

Upozornění

Školní hřiště bude pro veřejnost otevřeno od 25. 5. 2020. Ceník pronájmů naleznete v dokumentech.

Pracovní dny: 16.30 - 20.00 hod.

Víkendy, prázdniny: 9.00 - 12.00, 13.00 - 20.00 hod.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka