Kroužky

Miniházená

středa 13.40 - 14.30 velká Tv - Mgr. Janotová

 

Sportuj ve škole

1. třídy: pondělí 12.35 - 13.30 - Mgr. Šporiková

2. třídy: čtvrtek 13.40 - 14.30 malá Tv - Mgr. Janotová

3. třídy: pátek 12.35 - 13.30 - Mgr. Fiala

 

 

Máš rád deskové či karetní hry a nemáš s kým hrát?

Baví tě týmová práce, sdílení zkušeností, diskutování a rád by ses dozvěděl něco nového?

Na naší škole bude každou středu od 14:45-15:30 veden kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) a společenských her.

Každý sudý týden budeme pracovat na FIE a v lichý týden si zahrajeme hry ať už deskové, karetní anebo komunikační.

 Společenské hry, deskové hry, karetní hry…

Pokud máš doma nějakou fajn hru, můžeš ji donést a zahrajeme si ji s ostatními žáky a naučíme se nové hry.

Co je Feuersteinovo instrumentální obohacování?

Jedná se o metodu zábavnou a nedrilující, během ní jsou plněny pracovní listy, nad jejíž dílčími částmi je diskutováno na základě vašich zkušeností. Situace mohou odrážet naše jednání a strategie z běžného života a naučíme se, jak by se dali různé situace řešit různými způsoby.

Co můžete čekat?

Čas strávený zábavou společně s dalšími žáky, zlepšení preciznosti, mezilidské komunikace, jazyku a vyjadřovacích schopností, schopnosti vyjádřit myšlenku, rozvoj abstraktního myšlení, strukturalizace práce a rozložení složitých situací na dílčí kroky atp.

Kroužek povede školní speciální pedagog Mgr. Lukáš Slavík

Kapacita skupiny je 10 žáků.

Kroužek je určen žákům 5. – 9. třídy.

RELAX

Kroužek je určen pro žáky 2. – 4. ročníku a bude pomáhat učit děti vhodně využívat svůj volný čas k rozvoji zájmů, potřeb, nadání, zálib a rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí a současně má tak i důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů.

Budeme se věnovat relaxaci, imaginaci, muzikoterapii, uvolnění napětí, technikám učení, psychogymnastice, komunikačním technikám, dramaterapii, arteterapii a jiným dovednostem – budeme si tvořit pro radost a další činnosti.        

Provoz školního kroužku:

Kroužek RELAX: Školní psycholog PhDr. Ivona Jančíková v úterý 13.30 - 14.45 hod. (žáci 2. - 4. roč.)

 Podmínky pro přijetí do kroužku:                                                    Otevřená činnost a pravidelná zájmová činnost kroužku je určena pro přihlášené žáky 2.- 4. roč. základní školy.

Účast žáka v kroužku potvrzuje rodič, zákonný zástupce písemnou přihláškou.

Odhlášení žáka z kroužku:

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka z kroužku odhlásit. Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.

Podmínky pro vyloučení žáka z kroužku nebo zájmové činnosti:

- žák svým chováním opakovaně narušuje výchovněvzdělávací proces

- žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků

- žák může být v případě závažného zavinění porušení povinností stanovených školním řádem nebo tímto vnitřním řádem vyloučen nebo podmínečně vyloučen

Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:

 Příchod a odchod z kroužku:

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu a účastní se otevřené činnosti, přicházejí a odcházejí samostatně, dřívejší odchod z kroužku nebo neúčast potvrzuje zákonný zástupce písemně.

Žáci navštěvující ŠD (2.- 4. roč.) budou vyzvednuti šk. psycholožkou ve ŠD a po skončení činnosti kroužku se žáci budou vracet zpět do ŠD, kde budou školní psycholožkou předáni paní vychovatelce a rodiče si je mohou poté vyzvednout.

Organizace kroužku

            Kapacita kroužku je 12 žáků

Upozornění

Školní hřiště bude pro veřejnost otevřeno od 25. 5. 2020. Ceník pronájmů naleznete v dokumentech.

Pracovní dny: 16.30 - 20.00 hod.

Víkendy, prázdniny: 9.00 - 12.00, 13.00 - 20.00 hod.

Kalendář akcí

předchozí Srpen 2020 následující
Po Út St Čt So Ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka