Domácí příprava

Při domácí přípravě jsou důležité zásady, které jsou pro úspěšné studium ve škole nutné dodržovat:

  • pravidelnost – věnovat se přípravě na výuku pravidelně a ne jen nahodile („když mi teče do bot“)
  • soustavnost – opakovat své znalosti a doplňovat je novými
  • odpovědnost – být si vědom, že za své výsledky si odpovídám já sám, nikdo jiný
  • když něčemu nerozumím, nebojím se slušně zeptat nebo požádat o vysvětlení
  • pokud ve škole chybím, vždy si včas doplním probírané učivo, nespoléhám na to, že mě vyučující nevyzkouší

Upozornění

Školní hřiště bude pro veřejnost otevřeno od 25. 5. 2020.

Pracovní dny: 16.30 - 20.00 hod.

Víkendy, prázdniny: 9.00 - 12.00, 13.00 - 20.00 hod.

Základní škola
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Elektronická žákovská knížka